Vårdenheter för diabetes hos Tays

Personer med diabetes får vård och behandling vid Tays fyra sjukhus: förutom på Tays centralsjukhus också på Tays Hatanpääs, Tays Sastamalas och Tays Valkeakoskis verksamhetsställen.

Haitarin otsikkotaso2
Vårdenheter för personer med diabetes som nyligen fått sin diagnos

Personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes får på Tays Centralsjukhus vård och behandling på internmedicinska avdelningens och reumatismcentralens vårdavdelning, där man är insatt i vård och behandling vid diabetes, och på uppföljningspolikliniken i anslutning till denna. Här stannar patienten fram till att hen lärt sig det grundläggande i hanteringen av sin sjukdom och anpassat sig till denna. I utbildningen, vården och behandlingen för personer med diabetes använder Tays digitala tjänster som stöd.

Vårdenheter för unga personer med diabetes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis.Unga personer med diabetes får träning för självständig behandling av diabetes i de mångprofessionella teamen på endokrinologiska polikliniken vid Tays Centralsjukhus samt på Tays Sastamalas och Tays Valkeakoskis verksamhetsställen.

Vårdenheter för barn under 15 år med diabetes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis.Pediatriska diabetespolikliniken svarar för vården av barn under 15 år med diabetes. Den inledande vården, behandlingen och undervisningen för dem som nyligen diagnostiserats med diabetes ges på barnavdelningarna 1 och 6.

Vårdenheter för gravida personer med diabetes

I samarbete med gynekologer ges vård och behandling för gravida personer med diabetes på mödrapoliklinken som också har barnmorskor/diabetesskötare.

Undersökningar, vård och behandling vid diabetesrelaterade sjukdomar

Då det gäller diabetesrelaterade sjukdomar ordnas undersökningar, vård och behandling vid moderna kompetenscenter, till exempel Sårcentrum, Njurcentrum, Tays Hjärtsjukhus och Tays Ögoncentrum. Yrkesutbildade inom vård och behandling vid diabetes är medlemmar i centrens mångprofessionella team.

När en person med diabetes är på sjukhus för vård, behandling och undersökningar av någon annan anledning, på grund av en sjukdom eller ett ingrepp, kan den konsulterande diabetesskötarens och specialistens tjänster anlitas. Genom denna praxis säkerställs bästa möjlig vård, behandling och handledning vid diabetes under sjukhusperioden.

På Tays har man också tillgång till specialmedarbetares tjänster, till exempel näringsterapeut-, fotterapeut- och socialarbetartjänster, i den inledande handledningen för personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes och vid behov i samband med uppföljningsbesöken. Efter behov kan också andra specialmedarbetare konsulteras.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022