Nya vård- och behandlingsformer för diabetes vid Tays

Också inom vården och behandlingen vid diabetes utvidgas de digitala tjänsterna fortlöpande.

Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt har man patientorienterat beskrivit vårdkedjorna för typ 1 och typ 2 diabetes, och utifrån detta arbete utvecklas patienternas digitala vårdväg. Genom OmaTays får man tillgång till Hälsobyns Diabetes digitala vårdvägarde, som har egenvård baskunskapkurser i digitalt format.

Person med diabetes kan uträtta ärenden elektroniskt med vårdstället (OmaTays). Hen kan ser hens tidsbeställningar I OmaTays och vid behov ändra hens mottagningstid. Dessutom i OmaTays hen också fyller ett elektroniskt endokrinologiskt frågeformulär för förhandsuppgifter före mottagningen. Med den vårddiskussionsfunktion I OmaTays är det också möjligt att fråga saker relaterade till vård. Vi kan också organisera videokonsultationer och nätverksmöten, där man kan dra nytta av ett multidisciplinärt perspektiv utan att person behöver träffa flera specialister separat.

Uppladdning av information från apparaten före en mottagning

Före mötet personen tillåter att TaysEndo-teamet får se egenvårdsdata på hens behandlings- och övervakningapparats moltjänst och vid behov hen laddar upp data från hens apparat till molntjänst. I detta fall kan en distansmottagning vid behov ordnas eller också kan mottagningstiden användas för det väsentliga, dvs. för att diskutera och bedöma situationen tillsammans.

Uppföljning av vårdkvaliteten

Vid Tays har man utvecklat ett fungerande Endoregister där man samlar de väsentliga patientspecifika uppgifterna som behövs i uppföljningen, vården och behandlingen för personer med diabetes. Registret möjliggör en systematisk uppföljning av vården och vårdkvaliteten, och därigenom också en fortlöpande utveckling av vården.

Också de enheter som specialiserat sig inom vård och behandling vid diabetesrelaterade sjukdomar har moderna, sjukdomsspecifika kvalitetsuppföljningssystem, till exempel KARDIO, Haava och Ipana samt Ögoncentrets och Njurcentrets system.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022