Information om vård och behandling vid diabetes hos Tays

Tammerfors universitetssjukhus, dvs. Tays, har rikstäckande spetskompetens inom behandling och vård vid diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar.

Mångprofessionella team ger patientorienterad vård och behandling som grundar sig på den senaste evidensbaserade informationen.

Person behöver en remiss för att få specialistbedömningar och -vård på Tays. I akuta fall ges hjälp omgående, om det är fråga om en jourremiss eller en brådskande remiss.

Vid Tays tillhandahålls vård och behandling

  • för personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes
  • barn och unga som har diabetes
  • för person som får behandling med insulinpump, bortsett från tammerforsbor som vårdas på Tammerfors diabetesmottagning
  • för personer med diabetes i planeringen och uppföljningen av en graviditet
  • för personer med graviditetsdiabetes
  • vid akuta diabeteskomplikationer, till exempel syraförgiftning eller lågt blodsockervärde som orsakat allvarliga symtom
  • vid kroniska komplikationer, till exempel förändringar i ögonbottnen, njursjukdom, artärsjukdom och fotsår
  • för personer med typ 1 diabetes, om det i den egna kommunen inte finns någon läkare som är insatt i insulinberoende diabetes
  • personer med typ 2 diabetes som på grund av sin svårbehandlade sjukdom eller andra sjukdomar behöver mångprofessionell kompetens.

Tays är den enda enheten i regionen som kan ge intensivvård när patientens kritiska tillstånd kräver det.

E-tjänster OmaTays

OmaTays är ett elektroniskt kommunikationsmedel mellan person med diabetes och Tays. I OmaTays kan du bland annat se dina tidsbeställningar och fylla i elektroniska frågeformular. Med den vårddiskussionsfunktion I OmaTays du kan också fråga saker relaterade till din vård. Där är inte patientjournaltexteri OmaTays men du kan enkelt flytta från OmaTays på Mina Kanta att titta på dem.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022