Undersökningar i anslutning till diabetes inom PPSHPs område

Uppföljningen av diabetes omfattar förutom uppföljning av blodsockernivån hemma också andra undersökningar. En del av undersökningarna görs regelbundet, en del efter behov.

Haitarin otsikkotaso2
Basundersökningar

Vid varje besök kontrolleras

 • vikt
 • blodtryck
 • riskfötter
 • injektionsställen
 • samt långtidssockervärdet HbA1c

De årliga besöken innefattar dessutom

 • hjärtfilm, dvs EKG
 • kontroll av fettvärden col, HDL, LDL, trigly
 • kontroll av njurvärde krea
 • kontroll av sköldkörtelvärde TSH
 • engångsurinprov U-alb/krea
 • kontroll av fötternas kondition, perifera artärpulser samt känsel med monofilament

Dessutom efter behov enligt läkarens prövning

 • celiakiantikroppar
 • vid hypoglylemitendens morgon-korsol
Ögonbottenfotograferingar

För en person med typ 1 diabetes som nyligen fått sin diagnos görs den första ögonbottenfotograferingen hos OYS. De övriga fotograferingarna ordnas genom primärvården. I kommunerna ordnas fotograferingar vanligtvis 1–2 gånger per år. För tidsbokningar kan hälsocentralen i den egna kommunen kontaktas.

För patienter som följs upp vid OYS ögonpoliklinik ordnas ögonbottenfotograferingar alltid hos OYS.

Sensorering

Kontinuerlig uppföljning av vävnadssockervärdet (sensorering) kan efter behov tillämpas som hjälpmedel i behandlingen under korta tidsperioder (6–14 dygn). Sensoreringen ger mer exakt information om sockerbalansen. Sensorering tillämpas enligt olika behandlingsgrunder.

Enligt en individuell prövning kan sensorering också beviljas för långvarig användning. Den vårdansvariga läkaren fattar beslutet om behandlingen.

I många kommuner inom PPSHPs område kan sensorering göras genom den egna hälsocentralen. Närmare information kan begäras av diabetesskötaren i den egna kommunen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022