Tjänster som stöder vård och behandling vid diabetes inom PPSHPs område

Också många andra specialiteter hjälper till i vården och behandlingen vid diabetes – bekanta dig med tjänsterna.

Kyllä