Näringsterapitjänster för personer med diabetes inom PPSHPs område

Personer med diabetes hänvisas till en näringsterapeut enligt det individuella behovet.

Huvudsakliga fokusområden i näringsterapeutens handledning:

  • utredning av de nuvarande kostvanorna
  • granskning av kostval som är centrala med tanke på vården och behandlingen vid diabetes
  • beräkning av kolhydrater samt samordning av måltidsinsulinet och kolhydratmängden i en måltid
  • I handledningen beaktas dessutom övriga individuella nutritionsfaktorer och -behov

För alla personer med typ 1 diabetes som nyligen fått sin diagnos ordnas ett handledningsbesök hos en näringsterapeut. I annat fall ordnas besöken enligt det individuella behovet. Dessutom ordnas ett handledningsbesök hos en näringsterapeut för personer med progressiv njursvikt.

Näringsterapeuttjänster tillhandahålls på OYS, Oulaskangas, Brahestads och Uleåborgs städers diabetesmottagningar. Också en del av kommunerna inom området har en egen näringsterapeut. För tjänsterna behövs en remiss av en läkare eller diabetesskötare.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022