Handledning, rådgivning och stöd vid diabetes inom PPSHPs område

Beroende på situationen ges handledning om diabetes inom primärvården eller den specialiserade sjukvården.

Haitarin otsikkotaso2
Första information

Första information Vård, behandling och vårdhänvisning vid nyligen diagnostiserad typ 2 diabetes ges inom primärvården.

Initial handledning vid typ 1 diabetes

 • Initial handledning, vård och behandling ges på OYS diabetespoliklinik.
 • Vården och behandlingen påbörjas polikliniskt utan avdelningsvård, om
  • patientens allmäntillstånd är gott
  • avståndet mellan hemmet och vårdstället inte är för långt (kräver upprepade besök)
 • Det första besöket ordnas på jourmottagningen genast följande dag på diabetesskötarens mottagning där patienten får den första informationen om sin sjukdom
  • lär sig att mäta blodsockervärdet
  • lär sig att injicera insulin
  • lär sig att beräkna kolhydratmängden
 • Efter det första besöket ordnas besök eller telefontider enligt det individuella behovet
 • Det första läkarbesöket ordnas cirka en vecka efter insjuknandet
 • Efter behov inleds vården och behandlingen på vårdavdelningen
  • i detta fall ordnas det första besöket hos diabetesskötaren 1–2 veckor och det första läkarbesöket en månad efter utskrivningen

Fortsatt handledning om och uppföljning av diabetes

 • Behovet av uppföljningsbesök vid typ 1 diabetes bestäms individuellt
 • Vården och behandlingen överförs i allmänhet till den egna hälsocentralen cirka ett år efter starten
 • Uleåborgsborna flyttas till stadens diabetesmottagning redan 3 månader efter att vården och behandlingen har påbörjats
Grupphandledning
 • På hälsocentralerna ordnas olika typer av grupphandledning för personer med typ 2 diabetes. Uleåborgs stads inledande informationsmöte för personer med typ 2 diabetes omfattar föreläsningar av en läkare, en diabetesskötare och en näringsterapeut samt en föreläsning om fotvård.
 • För patienter som får behandling med insulinpump ordnas tidvis pumpkvällar med varierande teman i samarbete med insulinpumpsföretagets företrädare.
 • Uleåborgs stads diabetesmottagning ordnar grupphandledning om hur vävnadssockermätare tas i användning. Samtidigt repeteras principerna för flerinjektionsbehandling.
Anpassningsträning och rehabilitering

OYS ordnar inte egen anpassningsträning. Man kan ansöka om anpassningsträning som bekostas av FPA eller med hälso- och sjukvårdens betalningsförbindelse. Läkaren skriver ett B-utlåtande eller en betalningsförbindelse.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022