Fotterapitjänster för personer med diabetes inom PPSHPs område

Närmare information om fotterapitjänster lämnas av den egna vårdenheten.

​Primärvården svarar för att diagnostisera, följa upp och behandla största delen av fotproblemen. För patienter i riskklasserna 2–3 ska adekvata och regelbundna fotterapitjänster säkerställas inom öppenvården.

Inom PPSHP:s område ordnas primärvårdens fotterapitjänster huvudsakligen som köptjänster. För tjänsterna behövs en läkarremiss. Kommunen betalar en del av besöken.

OYS har specialiserat sig på behandling av svåra särskilda problem. Patienten får en remiss till den specialiserade sjukvården, om

  • hen har ett långvarigt fotsår
  • neuroartropati (Charcot) misstänks
  • ett svårt blodcirkulationsproblem, en allvarlig infektion eller en väsentlig felställning i foten konstateras.
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022