Egenväg för insulinberoende diabetes inom PPSHPs område (endast på finska)

OYS har en digital vårdväg för insulinberoende diabetes på finska.

Utöver sedvanliga mottagningsbesök finns också den digitala vårdvägen som är en elektronisk vårdväg. Vårdvägen öppnas för personer med diabetes omedelbart i samband med diagnosen eller på diabetesskötarens mottagning.

Den digitala vårdvägen innehåller

  • anvisningar om vård och behandling
  • övningar
  • enkäter gällande sjukdomen
  • egen uppföljning
  • bedömningar av tillståndet
  • information och stöd

Genom tjänsten kan meddelanden sändas och mottas.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022