Distribution av vårdförnödenheter för diabetes inom PPSHPs område

En person med diabetes får de behövliga vårdförnödenheterna från hälsocentralen i sin hemkommun.

För vårdförnödenheterna behövs alltid en remiss. Remissen skrivs ut på det egna vårdstället.

I lagen om offentlig upphandling åläggs hälso- och sjukvården att också konkurrensutsätta vårdförnödenheter för diabetes.

Förnödenheterna omfattar:

  • lansetter
  • nålar
  • blodsockermätare och remsor
  • insulinpumpar och tillbehör för dessa
  • utrustning som behövs för uppföljning av vävnadssockervärdet

I de kommuner inom PPSHPs område som deltagit i den gemensamma konkurrensutsättningen distribueras upphandlingsavtalsenliga vårdförnödenheter. För att få förnödenheter som inte ingår i beslutet behövs en läkares motiveringar. Det slutliga beslutet fattas av de yrkesutbildade personer som svarar för distributionen av vårförnödenheter.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022