Diabetesmottagningar inom PPSHPs område

Inom Uleåborgs universitetssjukhus området har vården delats upp mellan många vårdenheter enligt sjukdomens svårighetsgrad och nivåstruktureringen av vården. Vårdstället bestäms individuellt.

Personer med typ 2 diabetes får vård och behandling huvudsakligen på de egna hälsocentralerna och centralerna för hälsa och välbefinnande.

Personer med typ 1 diabetes som har god glukoskontroll får efter den inledande handledningen vård och behandling på de egna hälsocentralerna.

Diabetiker som får vård och behandling vid OYS:

 • Personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes
 • Påbörjande och uppföljning av behandling med insulinpump
 • Dålig glukoskontroll eller svårbehandlad diabetes som kräver den specialiserade sjukvårdens konsultation
 • Svårbehandlad typ 2 diabetes som kräver den specialiserade sjukvårdens konsultation
 • Patienter som lider av problematiska hypoglykemier
 • Kroniska komplikationer som kräver specialkompetens
  • fotsår och andra fotproblem
  • progressiv njursjukdom

Personer med diabetes som får vård och behandling inom primärvården:

 • I regel alla personer med typ 2 diabetes
 • Personer med typ 1 diabetes som har god glukoskontroll och får flerinjektionsbehandling
 • Dessutom har Uleåborgs stads diabetesmottagning, Oulaskangas sjukhus och Brahestads sjukhus yrkesutbildade personer som är insatta i krävande vård och behandling vid diabetes. Dessa enheter tillhandahåller själva vård och behandling för sådana patienter inom sitt område som har dålig glukoskontroll eller som lider av problematiska hypoglykemier. Också påbörjande och fortsatt uppföljning av behandling med insulinpump har centraliserats till dessa enheter.

Uleåborgs stads diabetesmottagning

Kontaktuppgifter på adressen:

Oulaskangas sjukhus

Kontaktuppgifter på adressen:

Brahestads sjukhus

Kontaktuppgifter på adressen:

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022