Tjänster som stöder vård och behandling vid diabetes inom PSSHPs område

De övriga specialiteterna hjälper till i problemsituationer som anknyter till vård och behandling vid diabetes – bekanta dig med.

Kyllä