Nivåstrukturering av vård och behandling vid diabetes inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Vårdstället väljs individuellt enligt sjukdomens svårighetsgrad.

Inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt har vård och behandling om personer med diabetes decentraliserats till flera vårdenheter enligt sjukdomens svårighetsgrad och den avtalade nivåstruktureringen av vården. För varje person med diabetes väljs vårdstället individuellt.

Patientgrupper som följs upp vid KYS (den specialiserade sjukvården)

 • personer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes
 • barn och unga som har diabetes
 • personer med diabetes som får behandling med insulinpump
 • personer med typ 1 diabetes som planerar en graviditet eller som är gravida
 • kvinnor som lider av graviditetsdiabetes och i fråga om vilka vårdkriterierna kräver kompetens inom specialiserad sjukvård (vård på gynekologiska polikliniken)
 • personer med diabetes som lider av besvärliga och/eller progressiva diabetesrelaterade sjukdomar, till exempel ögonbottenförändringar, njursjukdom, artärsjukdom och fotsår
 • personer med diabetes vilka har problem med hypoglykemi som man inte fått under kontroll inom primärvården
 • personer med typ 2 diabetes som på grund av sin svårbehandlade sjukdom eller andra sjukdomar behöver mångprofessionell kompetens
 • andra orsaker som inom behandlingen och vården vid diabetes kräver den specialiserade sjukvårdens expertis (till exempel bedömning av arbetsförmågan, frågor som gäller körhälsan) under den tid som saken undersöks
 • personer som lider av en sällsynt form av diabetes
 • plötsliga komplikationer vid diabetes, till exempel syraförgiftning samt lågt blodsockervärde som gett upphov till allvarliga symtom.

Patientgrupper som följs upp hos primärvården och företagshälsovården

 • personer med typ 2 diabetes vilkas vård och behandling inte kräver kompetens inom specialiserad sjukvård
 • personer med typ 1 diabetes vilkas vård och behandling är i balans (bortsett från personer som får behandling med insulinpump)
 • personer som har sekundärt insulinberoende diabetes
 • personer med diabetes som lider av progressiv njursvikt och för vilka man fattat beslut om konservativ vård.
palvelut; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022