Näringsterapitjänster för personer med diabetes inom PSSHPs område

Personer med diabetes hänvisas till en näringsterapeut enligt det individuella behovet.

KYS näringsterapitjänster

På KYS poliklinik för endokrinologi och klinisk nutrition har näringsterapeuter och specialister mottagningar. För mottagningen krävs en läkarremiss.

För alla personer med typ 1 diabetes som nyligen fått sin diagnos ordnas ett besök hos KYS näringsterapeut i den inledande fasen av sjukdomen. I annat fall hänvisas personer med diabetes till en näringsterapeut enligt en individuell prövning.

Primärvårdens näringsterapitjänster

Inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt tillhandahåller hälsocentralerna och sjukhusen varierande näringsterapitjänster. Det lönar sig för en person med diabetes att begära närmare information om detta från den egna vårdenheten.

Behandling av fetma hos KYS

Vid Kuopio universitetssjukhus får vuxna behandling av fetma hos centralen för behandling av fetma vid polikliniken för endokrinologi och klinisk nutrition. Det krävs en läkarremiss för att få behandlingen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022