Fotterapitjänster för personer med diabetes inom PSSHPs område

Den egna vårdenheten ger närmare information om fotterapitjänsterna.

Tillgång till fotterapi

De primärvårdsenheter inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt som ger vård och behandling för diabetiker tillhandahåller fotterapitjänster i varierande former, huvudsakligen som köptjänster.

För att få tillgång till tjänsten behövs vanligtvis en remiss av en yrkesutbildad inom vårdenheten, och för tjänsten kan en besöksspecifik avgift uppbäras. Närmare information om fotterapitjänster kan begäras från den egna vårdenheten.

KYS behandlar besvärliga fotproblem

KYS har specialiserat sig på behandling av de svåraste fotproblemen i samband med diabetes. Dessa omfattar exempelvis

  • långvarigt fotsår
  • misstänkt neuroartropati (Charcot)
  • kritisk ischemi
  • allvarlig infektion i foten
  • väsentlig felställning i foten.
Den vårdgivande specialiteten bestäms enligt fotproblemet. På polikliniken för endokrinologi och klinisk nutrition har en mångprofessionell fotarbetsgrupp mottagning där huvudsakligen Charcots neuroartropati och diabetes relaterad fotsår behandlas.

Privata fotterapitjänster

Privata fotterapeuters och fotvårdares tjänster kan köpas av vem som helst.

De personer med diabetes som vårdas på KYS kan enligt en läkares riskfotklassificering och enligt vissa kriterier få en betalningsförbindelse eller en servicesedel för fotterapi som tillhandahålls av en privat tjänsteleverantör. ​Klicka på följande länk för att få upp mer information om tjänsteleverantörerna:

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022