Basinformation om andra enheter som tillhandahåller vård och behandling vid diabetes

Bekanta dig med tjänsterna som tillhandahålls av vårdenheterna för diabetes inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av de olika vårdenheterna inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

I Norra Savolax produceras social- och hälsovårdens bastjänster av sju organisationer. Den specialiserade sjukvården har centraliserats till sjukhusen i Kuopio, Varkaus och Idensalmi.

Genom att klicka på följande länkar får du upp information om vilka hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive vård, behandling och uppföljning vid diabetes, som tillhandahålls av organisationerna inom området:

Företagshälsovård och diabetes

I avtalet mellan arbetsgivaren och företagshälsovårdens tjänsteleverantör fastställs vilka ärenden som sköts inom företagshälsovården.

En diabetiker kan välja att genom den egna företagshälsovårdsenheten ta reda på huruvida diabetesuppföljningen kan ordnas vid enheten.

Valfrihet inom hälso- och sjukvården

Föreskrifter om val av vårdställe för icke-brådskande vård finns i hälso- och sjukvårdslagen. Sedan 2014 har en patient bland alla offentliga hälsocentraler och sjukhus kunnat välja vilken hälsocentral och vilken enhet inom den specialiserade sjukvården hen vill anlita.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022