Undersökningar i anslutning till diabetes vid Åucs

Vården, behandlingen och uppföljningen vid diabetes omfattar förutom egen uppföljning av blodsockervärdet också andra undersökningar.

En del av undersökningarna i anslutning till vården och behandlingen vid diabetes görs regelbundet, en del efter behov. I samband med mottagningen fattas från fall till fall beslut om vilka undersökningar som ska göras.

Haitarin otsikkotaso2
Diabetes och laboratorieundersökningar

Oavsett diabetestyp kontrolleras alltid långtidssockervärdet, dvs. HbA1c, i ett blodprov från fingertoppen i samband med mottagningen under ett normalt uppföljningsbesök.

En gång per år kontrolleras dessutom

  • njurvärde P-Krea, eGFR
  • saltvärdena P-K, P-Na, om personen har blodtrycksmedicinering
  • blodstatus B-Pvk+T
  • engångsurinprov U-AlbKre

med 1–3 års intervall

  • Levervärde P-Alat
  • fettvärden fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, fP-Trigly
  • för vuxna hjärtfilm, dvs. EKG

Mer sällan eller enligt läkarens prövning

  • sköldkörtelprov
  • celiakiprov
  • binjurehormon
Diabetes och ögonbottenfotografering

Ögonbottenfotografering med 1–3 års intervall är en viktig del av diabetesuppföljningen. För personer med diabetes som följs upp hos Åucs kan fotograferingar göras på Åucs diabetespoliklinik.

De som följs upp på andra ställen kan begära information om ögonbottenfotograferingarna från vårdstället eller den egna hälsocentralen i den egna hemkommunen.

Diabetes och körhälsa

Diabetes utgör inget hinder för att få körkort, om hälsokraven uppfylls. Det är också möjligt att få ett yrkeskörkort, om förutsättningarna uppfylls.

Körhälsa om personer med diabees bedöms alltid regelbundet i samband med diabeteskontrollerna.

I bedömningen beaktas samverkan av alla sjukdomar som påverkar personens körhälsa.

Det är alltid den vårdansvariga läkaren som skriver ett körkortsintyg för personer med diabetes.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022