Handledning, rådgivning och stöd vid diabetes vid Åucs

På läkarens och diabetesskötarens mottagning avgörs också individuellt behovet av fortsatt handledning och uppföljningsbesök för personer med diabetes.

Haitarin otsikkotaso2
Initial handledning vid diabetes

Initial handledning vid typ 1 diabetes

 • För personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes ges den initiala handledningen, vården och behandlingen på Åucs diabetespoliklinik.
 • Från polikliniken ordnas samma eller följande vardag ett första besök på diabetesskötarens mottagning där personer med nyligen diagnostiserats typ 1 diabetes får inledande handledning om hur hen ska hantera sin sjukdom.
 • Därefter ordnas mottagningar hos och telefontider med diabetesskötaren enligt det individuella behovet.
 • Det första läkarmottagningsbesöket ordnas 1–3 veckor efter diagnosen.
 • För en person som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes ges efter behov den inledande handledningen på Åucs internmedicinska vårdavdelningen.
  • I detta fall ordnas det första mottagningsbesöket på diabetespolikliniken 1–2 veckor efter utskrivningen.

Initial handledning vid typ 2 diabetes

 • En person som nyligen diagnostiserats med typ 2 diabetes får i regel den inledande handledningen inom primärvården.
Fortsatt handledning om och uppföljning av diabetes

Fortsatt handledning för personer med typ 1 diabetes

 • På läkarens och diabetesskötarens mottagning avgörs också individuellt behovet av fortsatt handledning och uppföljningsbesök för personer med typ 1 diabetes.
 • Vården och behandlingen fortsätter inom den specialiserade sjukvården cirka 1–2 år. Under denna tid har insulinbehovet stabiliserats.

Fortsatt handledning för personer med typ 2 diabetes

 • Den fortsatta vården och handledningen för personer mer typ 2 diabetes ordnas i regel inom primärvården.
Teknik för att stödja diabetesvården

Informationsteknik och tekniska hjälpmedel används som stöd för vården och behandlingen på Åucs diabetespoliklinik.

Kom ihåg att ta med dig din egen glukosmätare när du kommer till mottagningen. Det är också tillrådligt att ha blod- eller vävnadsglukosmätningsresultat för minst de senaste två veckorna.

Det rekommenderas att blodsocker- och insulinpumpsdata laddas ner till en fjärrövervakningstjänst hemma före mottagningen, så att data snabbt kan nås. Detta gör det också möjligt att vid behov en fjärrmottagning.

Vid Åucs används Diabetesregistret för att samla in den information som behövs för behandling och övervakning. Detta gör det möjligt att övervaka vårdkvaliteten och ger viktig information för att förbättra vården.

Anpassningsträning

Åucs ordnar inte anpassningsträning, utan personer med diabetes kan på eget initiativ söka sig till FPA:s anpassningsträningar. Vid behov utfärdar läkaren ett B-utlåtande.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022