Digital vårdväg för typ 1 diabetes vid Åucs

Åucs diabetespoliklinik ska börja tillämpa den digitala vårdvägen för personer med typ 1 diabetes.

De sedvanliga mottagningsbesöken kompletteras med den digitala vårdvägen som är en tidsbegränsad elektronisk vårdväg. Vårdvägen finns i patientens kundrelationskanal, dvs. Min vårdväg. På mottagningen ges anvisningar om hur denna används.

Vårdvägen öppnas för patienten när remissen mottas av Åucs diabetespoliklinik eller om vården och behandlingen för en person med diabetes som redan står under uppföljning kräver det.

Den digitala vårdvägen innehåller

  • funktioner som planerats för var och en patientgrupp
  • patientanvisningar enligt den individuella vårdplanen
  • övningar
  • egen uppföljning
  • symtombedömningar
  • undersökningsenkäter.

I tjänsten kan man föra dagbok samt sända meddelanden till och motta meddelanden från de utsedda yrkesgrupperna vid den vårdgivande enheten samt ge respons. Längs tidslinjen i den digitala vårdvägens kalender har evenemang med teman som är aktuella för patienten antecknats.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022