Diabetesmottagningar vid Åucs

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har diabetikernas vård och behandling decentraliserats till flera vårdenheter enligt sjukdomens svårighetsgrad och nivåstruktureringen av vården.

För varje personer med diabetes väljs vårdstället individuellt.

Hos Åucs behandlar:

 • Personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes
 • Barn och unga som flyttas från diabetescentret för vidare vård och behandling
 • Akuta komplikationer vid diabetes, till exempel syraförgiftning eller lågt blodsockervärde som gett upphov till allvarliga symtom
 • Personer med diabetes som planerar en graviditet eller som är gravida
 • Personer med graviditetsdiabetes
 • Påbörjande och initial uppföljning av behandling med insulinpump
 • Kroniska komplikationer som kräver specialkompetens
 • fotsår och andra fotproblem
 • progressiv njursjukdom
 • svår blodtryckssjukdom eller kärlsjukdom

Hos primärvården eller företagshälsovården behandlar:

 • I regel alla personer med typ 2 diabetes
 • Personer med typ 1 diabetes som har god glukoskontroll och har flerinjektionsbehandling
 • Vissa primärvårdsenheter har också anställda som är insatta i behandling med insulinpump, och vid dessa enheter sköts också uppföljningen av personer med diabetes som får behandling med insulinpump.
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022