Diabetes och näringsterapi vid Åucs

Personer med diabetes hänvisas till en näringsterapeut enligt en individuell prövning.

Många näringsterapeuter arbetar inom Åucs experttjänster.

För näringsterapeutens mottagning behövs en läkarremiss.

För personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes ordnas vid behov ett besök hos Åucs näringsterapeut i den inledande fasen av sjukdomen. I annat fall hänvisas personer med diabetes till en näringsterapeut enligt en individuell prövning.

Inom Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt tillhandahåller hälsocentralerna och sjukhusen varierande näringsterapitjänster. Det lönar sig för en person med diabetes att begära information om detta från den egna vårdenheten.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022