Diabetes och munhälsa vid Åucs

Vården och behandlingen vid diabetes omfattar att sköta den orala hälsan.

Personer med diabetes ska på eget initiativ söka sig till munhälsokontroll och -vård på den egna hälsocentralen eller en privatmottagning.

I särskilda situationer skriver den vårdgivande enheten vid behov en remiss till Åucs Klinik för mun- och käksjukdomar.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022