Diabetes och fotterapi vid Åucs

De primärvårdsenheter inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som ger vård och behandling för personer med diabetes tillhandahåller fotterapitjänster i varierande former, också som köptjänster.

Hur tar man sig till fotterapi?

Hos Åucs behövs en läkarremiss för fotterapeutens mottagning, och för denna kan en besöksspecifik avgift uppbäras. Närmare information om fotterapitjänsterna kan begäras från den egna vårdenheten.

Åucs behandlar besvärliga fotproblem

På Åucs Endokrinologiska poliklinik finns fotterapeutens mottagning, fotpolikliniken och den mångprofessionella arbetsgruppen för diabetesfötter för vilka en läkarremiss behövs.

Åucs har specialiserat sig på behandling av svåra fotproblem.

En diabetiker ska få en remiss till den specialiserade sjukvården, om

  • hen har ett långvarigt fotsår
  • neuroartropati, dvs. Charcot, misstänks
  • ett svårt blodcirkulationsproblem, en allvarlig infektion eller en väsentlig felställning i foten konstateras.
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022