Åucs enheter som tillhandahåller vård och behandling vid diabetes

Personer med diabetes får vård och behandling vid fyra av Åucs verksamhetsställen: Endokrinologiska polikliniken ocs sjukhus i Loimaa, Salo och Vakka-Suomi.

Haitarin otsikkotaso2

Åucs Endokrinologiska polikliniken

För polikliniken behövs en läkarremiss.

Endokrinologiska polikliniken verkar enligt remiss- och tidsbokningsprincipen och tillhandahåller multiprofessionell specialkompetens inom diabetes för personer över 16 år.

Mottagning av personer med diabetes grundar sig på ett samarbete mellan personer med diabetes, diabetesskötaren och diabetesläkaren.

På mottagningen görs en genomgång av förutsättningarna för framgångsrik vård och behandling, målen för dessa och egenuppföljningen av blodsockervärdet. Dessutom gör man en screening av eventuella organförändringar och ingriper aktivt i hanteringen av konstaterade förändringar.

Åucs Loimaa sjukhus
Åucs Salo sjukhus
Åucs Vakka-Suomi sjukhus
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022