Övriga sociala förmåner och tjänster

Socialarbetaren vid din vårdenhet ger dig vid behov råd om sådant som gäller social trygghet.

Om diabetes eller dess följdsjukdomar och eventuella andra kroniska sjukdomar inverkar på din arbets- eller funktionsförmåga, så ska du kontakta socialarbetaren vid din vårdenhet. Socialarbetaren inom hälsovården kan kartlägga situationen och hänvisar dig till lämpliga förmåner och tjänster inom den sociala tryggheten.

Det viktigaste är att du själv aktivt utreder din situation och ber om råd.

På annat håll i Hälsobyn

Behöver du hjälp och information om frågor som gäller ditt eget eller din närståendes välmående eller den sociala tryggheten?

Läs mer:

Pulmanavigaattori (Rehabiliteringshuset, på finska).​


För​egående sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019