Social trygghet

​​​​​​​​​​​​

Diabetikers behov av social trygghet och rätt till olika sjukdomsbaserade förmåner eller tjänster varierar enligt sjukdomsläge och livssituation. Det är bäst att börja läsa om social trygghet på FPA:s webbplats och i Diabetesförbundets guide Social trygghet för dig med diabetes, som innehåller samlad information om social trygghet ur diabetikers synvinkel. På Rehabiliteringshusets sida Service och förmåner finns också information om vilka tjänster som erbjuds.


 

pic Läkemedelsersättning

Läkemedelsersättningens storlek beror på sjukdomen, behandlingen och preparatet, läs mer

pic Övriga sociala förmåner och tjänster

Det viktigaste är att du själv aktivt utreder din situation och ber om råd, läs mer

På annat håll i Hälsobyn

Läs Rehabiliteringshusets sida Service och förmåner (Rehabiliteringshuset)​ ​och Pulmanavigaattori (Rehabiliteringshuset, på finska). Där hittar du information om vilka tjänster och stödformer samhället erbjuder samt anvisningar för hur, var och på vilka grunder du kan ansöka om dem.​


Uppdaterad  27.5.2019