Hurdan diabetesrehabilitering erbjuds?

I olika skeden av livet behövs olika former av rehabilitering.

​​​​​

Diabetesrehabilitering erbjuds både på kurser vid rehabiliteringsinstanser och på öppna träffar. Rehabiliteringskurserna pågår i flera dagar, de kan bestå av flera delar och också innehålla kontakt exempelvis via nätet. Kurser avsedda för diabetiker och deras närstående innehåller vanligen mycket gruppaktiviteter.

Var hittar jag diabetesrehabilitering som passar mig?

Diskutera ditt rehabiliteringsbehov med din läkare och diabetesskötare eller på företagshälsovården. Rehabiliteringshandledarna och socialarbetarna inom hälsovården hjälper även gärna i rehabiliteringsärenden och med att fylla i ansökan.

Diabetesrehabilitering och anpassningsträning arrangeras i kursform för olika målgrupper från barnfamiljer till äldre personer. Diabetesrehabilitering arrangeras av olika instanser:

Hälsovården

Hälsovården arrangerar diabetesrehabilitering – främst för barnfamiljer och unga – antingen själv eller köper tjänsten av instanser som arrangerar rehabilitering. Hälsovården har ansvar för att utreda rehabiliteringsbehov och hänvisa klienter till rehabilitering.

FPA

Både typ 1- och typ 2-diabetiker kan via FPA få specifik anpassningsträning för sjukdomsgruppen i form av behovsprövad medicinsk rehabilitering. Också familjer med diabetikerbarn och unga diabetiker kan få anpassningsträning som FPA arrangerar.

Privata producenter av rehabiliteringstjänster och organisationer producerar kurser i diabetesrehabilitering för FPA. FPA upphandlar kurserna och fastställer en servicebeskrivning enligt vilken rehabiliteringsarrangören ska planera och genomföra rehabiliteringen.

Organisationer

Olika organisationer producerar en stor del av rehabiliteringstjänsterna. Diabetesförbundet i Finland arrangerar rehabiliterings- och anpassningskurser för diabetiker i olika åldrar och olika livsskeden samt för deras anhöriga. Förbundet erbjuder också olika typer av verksamhet och evenemang som stöder rehabilitering.

Olika organisationer har också sammanfört sina resurser för att arrangera anpassningskurser. Organisationernas gemensamma kurser uppfyller rehabiliteringsbehoven speciellt om man har fler än en sjukdom som gör vardagen svårhanterlig.

Läs mer om Diabetesförbundets rehabiliteringskurser och anpassningsträning och annan verksamhet som stöder rehabiliteringen.

Vad kostar rehabiliteringen?

I regel är rehabilitering gratis för deltagarna. FPA ersätter inkomstförlust i form av rehabiliteringspenning och betalar resekostnaderna.

Vissa av anpassningskurserna kan ha en liten självriskandel. Ofta går det också att delta i rehabilitering och betala hela avgiften själv.

Närmare information om kostnaderna får du av rehabiliteringskursens arrangör.


Föregåe​nde sida

​ 


 

Uppdaterad  27.5.2019