Diabetesrehabilitering

Kartläggning av rehabiliteringsbehov och vid behov hänvisning till rehabilitering ingår i den helhetsmässiga diabetesvården.

​​​​​

Att insjukna i diabetes påverkar det dagliga livet för personen och de närstående på många sätt. Diabetes är en del av vardagen livet ut.

Handledningen och rådgivningen på den egna vårdenheten ger information och förbättrar färdigheterna i egenvård. Efter sjukdomens första tid upplever vissa diabetiker att de behöver mer stöd för att klara sig. Ofta uppstår det också ett behov att dela med sig och höra erfarenheter av både andra i samma situation och professionella. En rehabiliterings- eller anpassningskurs kan vara just det som behövs i en sådan situation.

Diabetes som sjukdom, liksom livet självt, omfattar olika brytningsperioder. Speciellt vid sådana brytningsfaser prövas ens resurser och ork. Ibland kan de också lyfta fram ett behov att satsa mer på att ta hand om sig själv och därmed också på egenvården av diabetes.

Bedömning av behovet av anpassningsträning eller annan rehabilitering​

Om du känner ett behov av att förstärka dina resurser eller upplever att du inte klarar dig med din diabetes riktigt på det sätt som du skulle önska, ska du ta upp det till diskussion på din vårdenhet. Då kartlägger ni tillsammans möjligheterna som rehabilitering erbjuder.

Också din vårdande enhet kan se att du har rehabiliteringsbehov och hänvisar dig till aktiviteter som stöder rehabilitering eller till en rehabiliterings- eller anpassningskurs.

Därtill kan du få hjälp och råd i rehabiliteringsfrågor av rehabiliteringshandledare och socialarbetare inom hälsovården samt av FPA:s experter.

När ett rehabiliteringsbehov har identifierats är vanligen följande steg att göra upp en rehabiliteringsplan. Den gör du upp tillsammans med din läkare, hälsovårdens arbetsgrupp och vid behov en anhörig eller annan närstående. Rehabiliteringsplanen är en individuell plan där ni tillsammans bestämmer målen för rehabiliteringen och de metoder med vilka målen ska uppnås.

Föregående sidaNäs​ta sida

​ 


Uppdaterad  27.5.2019 7.51