Anpassningsträning

​​​​​

Anpassningsträning är rehabilitering med syftet att hjälpa personen och hens anhöriga att acceptera insjuknande eller funktionsnedsättning och att klara sig med den belastning som det innebär.

Det centrala är att personer i en liknande livssituation och som har upplevt motsvarande saker ger varandra stöd och delar erfarenheter – utöver diskussioner ledda av professionella på området.

Anpassningsträningen sker oftast i grupp. Det är en process som sammanflätas med sjukdomens behandling och handledningen för den. Anpassningsträning går alltså inte bara ut på att professionella delar ut information om funktionsnedsättningen eller sjukdomen eller råd om tjänster, eller att man får handledning i att sköta sig själv, utan det väsentliga är att utnyttja alla dessa delar, med hänsyn till de deltagande personernas aktuella rehabiliteringsbehov och erfarenheter. Därför är varje anpassningskurs olika, utformad enligt deltagarna.

Exempelvis när man har konstaterats ha en kronisk sjukdom kan det vara bra att delta i anpassningsträning för att få stöd och hjälp. Den inledande handledningen och rådgivningen om sjukdomen hör till den egna vårdenheten, det är vanligen bäst att söka sig till anpassningsträning först lite senare.

Behov av anpassningsträning kan komma upp också senare i olika brytningsskeden i livet och sjukdomen.


Föregående sidaNästa si​da​

​ 


 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019