Rehabilitering

​​​​​​​​​​​​​​

Syftet med rehabilitering är att främja individens funktionsförmåga, välmående och sysselsättning. Rehabiliteringen utgår från individens behov och mål. Det är verksamhet som planeras tillsammans med professionella.

​Om diabetes eller andra sjukdomar i samband med den försämrar din arbets- eller funktionsförmåga, diskutera möjligheterna till rehabilitering med din skötare eller läkare.​​


pic Vad är rehabiliteri​ng?

Syftet med rehabilitering är att främja individens funktionsförmåga, välmående och sysselsättning, läs mer​​

pic ​Anpassningsträning

​Målet med anpassningsträning är att hjälpa diabetiker och deras anhöriga att acceptera sjukdomen, läs mer

pic Diabetesrehabilitering

Behovet av rehabilitering kan bedömas på den egna vårdenheten, läs mer

pic Hurdan diabetesrehabi​litering erbjuds?

I olika skeden av livet behövs olika former av rehabilitering, läs mer


Uppdaterad  27.5.2019