Kamratstöd för olika åldrar

Diabetesförbundets och diabetesföreningarnas tjänster och evenemang ger diabetiker och anhöriga möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

​​​​​​​

Kurser för diabetiker och närstående

För att orka med vardagen och diabetesbehandlingen krävs att man ibland kommer bort från de dagliga rutinerna. När man gör det tillsammans med andra i samma livssituation får man också av dem nyttig vägkost för vardagens ruljangs.

Diabetesförbundet arrangerar kurser avsedda för diabetiker i alla åldrar och anhöriga i Tammerfors och på olika håll i Finland. Kurserna leds av professionella på diabetesvård och programmet innehåller mångsidiga möjligheter till ömsesidigt utbyte av erfarenheter bland deltagarna. Exempelvis på familjekurserna finns det eget program för såväl föräldrar, diabetikerbarn som för deras syskon.

Kursernas längd varierar börjande från tvådagars veckoslutskurser. Vissa kurser är gratis för deltagarna, då kursen betalas av FPA eller den egna vårdenheten. I vissa av kurserna kan man delta genom att själv betala avgiften.

Rehabiliteringskurser som FPA betalar arrangeras också av rehabiliteringsinstanser på olika håll i Finland.

Evenemang

Vill du hellre träffa andra diabetiker och anhöriga i samband med någon fritidsaktivitet som intresserar dig? Diabetesföreningar på olika håll i Finland arrangerar evenemang och aktiviteter, som föreläsningar, utflykter, resor och familjeklubbsträffar och mycket annat.

Många av föreningarnas evenemang är öppna för alla, du kan alltså delta fastän du inte är medlem i diabetesföreningen.

Också Diabetesförbundet arrangerar olika evenemang. I dem kan diabetesföreningarnas medlemmar med familj delta. Exempelvis på evenemang avsedda för hela familjen finns det alltid eget program för både barn och vuxna – och personal från Diabetesförbundet finns alltid på plats. Diabetesföreningarna informerar om sina evenemang i medlemsbrev, på sin webbplats och bland annat i lokaltidningarna. Vissa av de lokala evenemangen finns också med i Diabetesförbundets kalender.

Läger för barn och unga

Ett ledigt veckoslut borta hemifrån tillsammans med andra i samma ålder är inte nödvändigtvis så enkelt för barn och unga med diabetes. Läger arrangerade av Diabetesförbundet och diabetesföreningar lovar handledd samvaro och roliga aktiviteter i ett gäng där alla vet vad diabetes är.

Lägren är ofta avsedda för diabetikerbarns familjer och diabetiker i högstadieåldern. Lägren har ofta ett visst tema, som exempelvis motion.

Läger hålls på olika håll i Finland, vanligtvis på sommaren och de pågår oftast över ett veckoslut. I lägren finns det alltid vuxna som behärskar diabetesbehandlingen.

Information och anvisningar för anmälan till nästan alla kommande läger finns i Diabetesförbundets evenemangskalender.

Familjeklubbar för barnfamiljer

Vill ditt diabetikerbarn få en kompis i samma ålder som också har diabetes och vill du själv utbyta tankar med andra föräldrar till diabetikerbarn? Diabetesföreningarnas familjeklubbar är främst avsedda för familjer med diabetikerbarn under 12 år. Klubbarnas träffar är ofta planerade så att det finns eget program för såväl föräldrar som barn.

Närmare information om klubbar och deras verksamhet får du av Diabetesförbundet eller direkt av diabetesföreningarna.

Några diabetesföreningar har också kamratstödsgrupper avsedda för diabetikerbarns mor- och farföräldrar.

"Ykkösklubi" för unga (på finska)

När en ung diabetiker behöver få tala med någon som har gått igenom samma saker, är "Ykkösklubi" ett alternativ. Det är gruppverksamhet avsedd för typ 1-diabetiker i åldern 14–17 år som arrangeras vid vårdenheterna. Verksamheten har utvecklats och planerats av ungdomarna själva.


Före​gående sida

​ 


Uppdaterad  10.6.2019 14.24