Yrkesval

De flesta yrken är lämpliga för diabetiker. Men vid yrkesvalet är det ändå bra att tänka på att diabetesbehandlingen ska passa ihop med arbetsuppgifterna.

​​​​​

Med tanke på hela din karriär lönar det sig att använda den förmåga och energi du har på att utbilda dig. ​Det ger dig de bästa möjligheterna att välja arbetsuppgifter som du gillar och där du också kan sköta din diabetes.

Val av yrke och utbildning är vars och ens personliga lösning. Individuella egenskaper och egna intressen är det som mest påverkar valet. Men det finns vissa yrken som diabetiker inte är lämpliga för på grund av svängningarna i blodsockret.

Vid val av ditt kommande yrke är det bra att tänka på hur diabetesbehandlingen passar ihop med de dagliga arbetsuppgifterna. Under arbetsdagen måste du ha möjlighet att mäta blodsockret, dosera insulin, äta mellanmål och måltider.

Det finns vissa begränsningar för diabetikers yrkesval. Begränsningarna hänger ihop med risken för alltför lågt blodsocker. Det handlar då om din egen och kollegernas samt eventuella kunders säkerhet. Å andra sidan får inte heller arbetet äventyra din hälsa.

Arbetet kan försvåra diabetesbehandlingen

Du ska speciellt tänka på följande riskfaktorer i arbetet:

  • Hur stor är arbetets fysiska belastning?
  • Hur stor är arbetets mentala belastning?
  • Kan variation i belastningen förutses?
  • Är det möjligt att ta pauser?
  • Innebär yrket treskiftsarbete?
  • Innebär arbetet mycket resor?
  • Innebär yrket arbete på höga höjder eller ensam?

Alla yrken passar inte för typ 1-diabetiker

Polisers, brandmäns, soldaters och dykares arbetsuppgifter kan orsaka farliga situationer för diabetikern själv eller för andra människor, eftersom du i de yrkena kan hamna i lägen där det är omöjligt att se till din blodsockernivå.

Åtminstone inom polisen och försvarsmakten kan man behålla sin anställning om man insjuknar i diabetes medan man arbetar där. Arbetsuppgifterna kan dock ändra. Om du som diabetiker har utfört din militärtjänst kan en karriär inom försvarsmakten vara möjlig. Arbete som sjöman kan vara möjligt med undantagstillstånd.

På grund av faran som andra utsätts för är pilot och lokförare samt vissa arbetsuppgifter inom kollektivtrafiken yrken som inte passar personer med insulinbehandlad diabetes. Också i yrken inom tungtransport kan blodsockerfall orsaka farliga situationer.

Du kan få råd för ditt yrkesval av skolans hälsovårdare och studiehandledare eller av yrkesvalshandledningen på arbetskraftsbyrån.

När du planerar din yrkesutbildning är det bra att av skolan ta reda på hälsokraven för examen och körkortskraven för yrket innan du ansöker till studierna.

På nätet finns en mångsidig databas med beskrivning av och krav för hundratals olika yrken.


Föregående sidaNästa ​sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019