Yrkesinriktad rehabilitering

Om arbetsförmågan hos en anställd är avsevärt nedsatt eller det finns risk för att den kan bli det, kan det behövas yrkesinriktad rehabilitering för att den anställda ska kunna fortsätta arbeta.

​​​

Det finns olika stödåtgärder för diabetikers arbetsförmåga. Sådana är bland annat livsstilshandledning, intensiverad behandling av sjukdomen och handledning, medicinsk rehabilitering eller arrangemang på arbetsplatsen. Om de här inte är tillräckliga och arbetsförmågan är avsevärt nedsatt eller det finns risk för att den blir det, kan det också behövas yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering kan genomföras som öppen rehabilitering eller på institution, med hjälp av yrkesinriktade kurser eller med arbets- eller utbildningsprövning. Utgående från en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning kan också omskolning till arbetsuppgifter som bättre passar ditt hälsotillstånd bli aktuell, likaså näringsstöd för att grunda ett företag. Med hjälp av delinvalidpension kan det vara möjligt att arbeta på deltid och därmed förbättra sin förmåga att klara av arbetsuppgifterna.

En grundläggande förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering är att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt långvarigt eller det finns en risk för det på grund av sjukdom. Yrkesinriktad rehabilitering finansieras i regel av arbetsgivarens pensionsförsäkringsbolag eller FPA. Det behövs alltid läkarutlåtanden för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering. I första hand skrivs utlåtande av företagshälsovården och utlåtandet kompletteras vid behov av specialsjukvården.


Föregående sid​a

​ 


 

Uppdaterad  27.5.2019