Företagshälsovårdens roll

​​

Diabetes kan påverka arbetsförmågan både tillfälligt och långvarigt under årens lopp. Ibland måste arbetet och arbetsförhållandena ändras så att de passar den anställdas egenskaper.

Oftast har företagshälsovården inte det egentliga vårdansvaret för typ 1-diabetiker, utan det sköts av hälsocentralen eller specialsjukvården. Företagshälsovårdens roll handlar främst om att följa upp och stödja arbetsförmågan.

Om du har diabetes, är det en bra idé att tala om det för företagshälsovården. Uppgifter om din vård vid andra enheter finns tillgängliga via Kanta-tjänsten med ditt samtycke.

Företagshälsovården ska följa upp och stödja de anställdas arbetsförmåga och hälsotillstånd. Hälsokontrollerna är vanligen frivilliga, men nyttiga med tanke på uppföljning av arbetsförmågan. Kontrollen görs av en företagshälsovårdare som vid behov skickar den anställda vidare till företagsläkaren.

Förändring i hälsan under karriären

Företagshälsovården bör underrättas om förändringar i arbetstagarnas hälsotillstånd, exempelvis insjuknande i diabetes, så att det går att starta eventuella förändringar som behövs av arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Det här görs i en arbetshälsoförhandling i samråd mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården.

Vid över 30 dagars sjukfrånvaro görs vanligen en hälsokontroll inför återgång till arbetet och en arbetshälsoförhandling arrangeras. Återgången till arbetet kan innebära en förändring av arbetstiderna eller arbetsuppgifterna eller ske med hjälp av deltidssjukskrivning och arbetsprövning, som kräver ett utlåtande av företagshälsovården.

Vid över 90 dagar sjukfrånvaro kräver FPA alltid ett utlåtande av företagsläkaren om möjligheter att återgå till arbetet.

Bedömning av arbetsförmågan

Om chefen blir osäker på arbetsförmågan hos en anställd​, ska saken först tas upp till diskussion med den anställda. Om det verkar handla om något som hänger ihop med hälsan, kan chefen skicka den anställda till företagshälsovården för en bedömning av arbetsförmågan.

Företagshälsovården utreder arbetsförmågan och arrangerar vid behov med den anställdas samtycke en arbetshälsoförhandling till stöd för att hen ska klara sig i arbetet och/eller för att ändra på arbetsförhållandena.

Föregående sidaNästa s​ida

​ 


 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019