Vad är en vårdplan?

Vårdplanen är en plan som du som diabetiker och din läkare och diabetesskötare tillsammans gör upp för genomförandet av vården och handledningen. I vårdplanen avtalar ni om behandlingens mål, metoder, utvärdering och uppföljning.

​​​​​

Vårdplanen är en plan som styr behandlingen och stöder egenvården. Med hjälp av planen säkerställs kontinuiteten i behandlingen och handledningen och att diabetikern själv har de kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra vården. Vårdplanen görs upp gemensamt, men det är den behandlande läkaren som har det övergripande ansvaret för den. Medlemmarna i det mångprofessionella vårdteamet deltar vid behov i att göra upp planen och följa upp hur den genomförs.

Tillsammans funderar man över diabetesbehandlingen, handledningen av egenvården och det stöd som behövs och planerar allting individuellt. Livssituationen och resurserna för egenvård, som kunskaper, färdigheter, psykiska, sociala och ekonomiska resurser, är av central betydelse för vårdens genomförande på lång sikt. Stöd till individens resurser för att orka genomföra behandlingen är därför en viktig del av vårdplanen.

Diabetikern är expert på sitt eget mående och den dagliga diabetesbehandlingen. Det största ansvaret för behandlingen bär diabetikern själv i sitt dagliga liv. Egenvården innebär dagliga vårdbeslut och åtgärder, som blodsockermätning, insulinbehandling och annan läkemedelsbehandling samt att se till att äta och motionera i lämpliga mängder. Den personliga hälso- och vårdplanen är ett redskap och stöd för att genomföra egenvård. Utgångspunkten för vårdens planering är individens och hens helhetsmässiga behov.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019