Vårdhandledningens innehåll

Handledningen av din egenvård inleds så snart som möjligt efter att diabetes har diagnostiserats, beroende på hur du mår. Till en början får du lära dig bara de nödvändigaste grundläggande sakerna för egenvården. Småningom fördjupas dina kunskaper och färdigheter under besök på mottagningen.

​​​​​​​​​​​

När du insjuknar i diabetes lär dig diabetesskötaren de första nödvändiga sakerna så att du klarar dig de första veckorna med diabetes. Under det första året går du sedan stegvis igenom olika kunskaper och färdigheter som du behöver i din egenvård av diabetes.

Din livssituation, mat- och motionsvanor kartläggs för att handledningen ska kunna inriktas individuellt. Hur du mår och hur ditt helhetsläge ser ut samt praxis på orten avgör om vårdhandledningen inleds på bäddavdelningen eller under ett besök på mottagningen.

Erfarenheten av att insjukna i diabetes kan variera stort beroende på diabetestyp, livssituation, tidigare erfarenheter av och kunskaper om diabetes. Därför måste genomförandet och tidtabellen för vårdhandledningen planeras individuellt. När sjukdomen konstateras blir du tvungen att bearbeta känslor och rädslor som insjuknandet orsakar. Vid behov får du remiss till en psykolog. En eller flera anhöriga tas med i handledningen om du vill det.

När sjukdomen precis har brutit ut vet man inte alltid genast vilken typ av diabetes det är fråga om. Det kan bli klart med tiden. Vårdens mål avtalas individuellt, men vanligen är målen för sockervärdena i början en aning högre än de allmänna rekommendationerna för att undvika alltför lågt blodsocker.

Du behöver inte lära dig allt genast, det kräver tid att vänja sig vid diabetes och lära sig egenvården.

Vad du ska lära dig i det första skedet

​Till en början räcker det att du känner till insulinet och dina övriga mediciner och kan dosera dem, kan mäta blodsockret och vet vad du ska göra om blodsockret är för lågt eller alarmerande högt.

I fråga om maten räcker det att du kan de grundläggande sakerna och kan dosera måltidsinsulin om du använder sådan.

Det finns massor med information om diabetes att få, men stressa inte eller kräv för mycket av dig själv.

Använd bara tillförlitliga informationskällor.

I början har du flera vårdkontakter, så du blir inte lämnad ensam med din sjukdom och dina funderingar.

Också mellan besöken kan du alltid vända dig till din vårdenhet för att få råd.

Till stöd för handledningen får du skriftligt material och anvisningar att själv söka information i pålitliga källor.

Innehåll i den första handledningen för typ 1-diabetiker

 • Insulinbrist och ersättande av den
 • Allmänna vårdmål och egna vårdmål
 • De egna insulinernas verkningstider och funktion
 • Insulinets injektionsutrustning, injektionsteknik, injektionsställen
 • Injektionsövning
 • Insulinets hållbarhet och förvaring
 • Blodsockermätning och utrustning för den
 • Lämpliga mättidpunkter och vad du ska göra utgående från resultaten
 • Eget mål för blodsockret före och efter måltid
 • Anteckna/spara och skicka blodsockrets mätresultat till vårdenheten
 • Mäta ketoner i blodet och tolka resultaten
 • Känna igen och behandla alltför lågt blodsocker
 • Grunderna i diet, måltidsrytm och kolhydratkällor
 • Kolhydraträkning
 • Remiss för och anskaffning av vårdmaterial
 • Läkemedelsrecept
 • Läkarutlåtanden: B-utlåtande om specialersättning och vid behov om belastningsnivå för beskattningen
 • Vid behov sjukskrivning för återhämtning och för att lära sig egenvård av diabetes
 • Kontaktuppgifter till vårdenheten
 • Följande besök och förberedelser för det
 • Fortsatt vårdplan

Efter den första handledningen repeteras saker igen enligt behov och dina kunskaper fördjupas. Småningom kan du tillämpa kunskaperna på varierande situationer i vardagen. Det väsentliga i diabetesvården är att du lär dig genom dina egna erfarenheter, eftersom diabetes är en så individuell sjukdom.

Diabetes är en livslång sjukdom och därför måste också vårdhandledningen vara kontinuerlig. Dina livssituationer ändras och därmed ändras också utmaningarna i egenvården. Nya forskningsresultat och ny teknologi kräver att du får uppdaterad information och tar till dig de nya sakerna.

Den dagliga egenvården kan naturligtvis också orsaka vårdtrötthet eller livssituationen kan annars vara belastande. I sådana lägen behövs mer stöd för att egenvården ska gå smidigt.

Om du utöver diabetes får någon annan sjukdom, måste vårdhandledningen anpassas till den nya situationen.

Fortsatt handledning för typ 1-diabetiker, fördjupning och uppdatering av kunskaper

 • Tolka och utnyttja resultaten från blodsockermätningarna
 • Egen justering av insulindoserna enligt blodsockervärde och situation, t.ex. motion
 • Kolhydraträkning, förhållandet mellan snabbinsulin och kolhydrater (kolhdyratkvot) vid olika måltider
 • Byta stickställen och följa upp hur stickområdet mår
 • Äta hälsosamt: måltidsrytm, kolhydrater, fettkvalitet, fibermängd, saltanvändning, viktkontroll
 • Lågt blodsocker, känna igen symtomen, förebyggande och behandling, diabeteskänningar
 • Alkohol och andra droger, rökfrihet
 • Motion, inverkan på blodsockret, vård vid motion med ändring av insulin och kolhydrater
 • Resor och fester
 • Hur stress och dålig sömn påverkar blodsockret
 • Blodtryckets mål och ​självuppföljning
 • Målen för och uppföljning av blodfetter
 • Egenvård av fötterna och fotundersökning
 • Vilka laboratorieprov och undersökningar ingår i uppföljning av diabetes och varför
 • Plötslig sjukdom och behandling och uppföljning under sjukdagar
 • Munhälsa
 • Följdsjukdomar av diabetes och deras förebyggande
 • Körhälsa
 • Familjeplanering, preventivmedel och graviditet
 • Psykiskt och socialt välmående och stöd till egenvårdens resurser
 • Kamratstöd, anpassningskurser och rehabilitering
 • Diabetesförbundets och lokala föreningars tjänster
 • Konsultation med specialmedarbetare: näringsterapeut, fotterapeut eller fotvårdare, fysioterapeut, psykolog eller annan professionell inom mentalvård, professionell inom munhälsa
 • Skaffa mer information, tillförlitliga informationskällor på nätet, nätkurser

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  11.6.2019