Vårdhandledning

Vårdhandledningen baserar sig på vårdplanen som görs upp i början av sjukdomen. Vårdplanen uppdateras vid behov under varje besök. Målet med vårdhandledningen är att lära diabetikern egenvård och att fatta självständiga beslut i egenvården.

​​​​

Vårdhandledningen som utgår från vårdplanen är specifik för varje individ och situation, innehållet varierar enligt personens behov, sjukdomsfas och livssituation.

Målet med den individuella vårdhandledningen är att diabetikern tar till sig tillräckliga kunskaper och färdigheter får att genomföra den dagliga egenvården. På basen av det lär sig man sig att göra val och fatta beslut som gäller den egna dagliga vården. Därtill stöder handledningen diabetikerns välmående och livskvalitet och förebygger akuta problem och följdsjukdomar som diabetes kan orsaka.

Individuell handledning och grupphandledning

Målet är att under det första sjukdomsåret efter diagnosen systematiskt gå igenom olika aspekter av diabetesbehandlingen individuellt eller i grupp eller med hjälp av båda handledningsformerna.

Fördelen med grupphandledning är kamratstöd och möjlighet att använda gruppen till att bearbeta tankar och känslor. Den är effektivare än individuell handledning med tanke på att uppnå stabilt blodsocker och en bra livskvalitet. Den ersätter dock inte individuell handledning.

Vårdhandledningens praxis varierar något mellan olika vårdplatser. Du kan fråga om möjligheten att delta i grupphandledning på din egen vårdenhet. Det kan finnas grupper på olika nivåer eller med olika tema inom diabetesvården, såsom kolhydraträkning, viktkontroll eller motion.

Också lokala diabetesföreningar arrangerar olika föreläsningar och egenvårdsgrupper, där du får information om sjukdomen och träffar andra med diabetes. Där kan du om du vill dela med dig av dina erfarenheter och få kamratstöd.​

På Diabetesförbundets webbplats och i Hälsobyns Diabeteshus finns olika informationsmaterial och webbkurser. Med hjälp av dem kan du lära dig mer om och också testa dina kunskaper i egenvård.

Diabetesförbundet och många rehabiliteringsinstanser arrangerar anpassningskurser för diabetiker. Vissa av de här kurserna arrangeras och finansieras av FPA eller stöds av Veikkaus. På en anpassningskurs får du utöver kamratstöd både ett bra informationspaket om nuläget inom diabetesvården och stödjande redskap för egenvården.

Vårdhandledningen pågår kontinuerligt. Efter handledningen i den första fasen och genomgången av vårdens olika delområden, behövs handledning för att uppdatera kunskaperna och söka lösningar på aktuella problem i behandlingen. Handledningen utvecklas alltid enligt behoven.

Huvudansvaret för handledningen ligger hos din diabetesskötare och läkare. Specialmedarbetare (fotterapeut, näringsterapeut, socialarbetare, fysioterapeut, psykolog eller annan professionell inom mentalvård samt professionell inom munhälsa) används enligt dina behov. I bästa fall är vårdhandledningen ett mångprofessionellt samarbete.


Föregående sidaNä​sta sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019