Vårdtrötthet

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar ditt dagliga liv och kräver att du varje dag tar hänsyn till den. Tidvis kan ansvaret för att sköta om dig själv och att uppfylla dina egna och andras förväntningar kännas tungt att bära.

​​​Det är vanligt att skuldkänslor är det som utgör kärnan i diabetikers vårdtrötthet. Du kanske ifrågasätter om du har skött dig tillräckligt väl, men å andra sidan kan det kännas orimligt krävande att du ska sköta dig själv.

Vårdtrötthet kan bero på olika saker. Även om du har anpassat dig till din sjukdom, kan det komma ett skede i livet där du vill göra uppror och vara som alla andra som inte har den här sjukdomen. Till exempel i extra stressiga lägen i studierna eller på jobbet kan det kännas orimligt med all den uppmärksamhet som sjukdomens behandling kräver av dig.

Dålig egenvård avspeglas på hur du mår och då har du ännu mindre energi till att sköta allt det du ska och din behandling, vilket leder till en ond cirkel. Skuldkänslorna förstärks av upplevelsen av att du handlar mot ditt bättre vetande. Fastän du vet exakt hur du borde sköta dig, orkar eller kan du av någon anledning inte följa behandlingsrutinerna och/eller en hälsosam livsstil.

Det är normalt att du ibland känner att du helt enkelt inte orkar, i synnerhet om ditt liv i övrigt är stressigt. Välmenande uppmaningar från närstående eller hälsovårdsproffs att du borde sköta om dig bättre kan öka bördan av skuldkänslor. De kan till och med ha motsatt effekt, om du upplever dem som beskyllningar.

”Veterandiabetiker” kanske fortfarande minns väl hur det för decennier sedan, i ljuset av den tidens kunskap, talades om diabetes, förväntad livslängd och vilka följdsjukdomar man kan få och hur livet begränsas.​​

Rädslorna och de dåliga minnena kan sitta kvar. Trots att hjälpmedlen och behandlingarna har utvecklats kan äldre diabetiker uppleva att de egentligen aldrig har blivit du med sin sjukdom. Inbitna tänkesätt och attityder kan ibland göra det svårt att acceptera och genomföra förändringar i behandlingen.

Det går att ändra på åsikter och attityder som inte stöder anpassning till den aktuella situationen, om man har vilja och mod till förändring och inte bara grubblar ensam över saken. Det kan hjälpa med bara några samtalsbesök som fokuserar på förändring t.ex. hos en psykolog​.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019