Professionellt stöd för mental hälsa

Även om din psykiska hälsa är i skick, är det ofta nyttigt att i olika faser av sjukdomen, speciellt i jobbiga lägen, få analysera de egna tankarna och gå igenom olika känslolägen med en professionell person.

​​​Miten toimin jos mieli kuormittuu diabeteksen hoidossa. Det helhetsmässiga ansvaret för din egen behandling och för hela livet innebär att du också ska ta hänsyn till den psykiska sidan. De flesta, och i synnerhet nydiagnostiserade diabetiker, skulle anpassa sig till sin situation bättre om de fick möjlighet att gå igenom det hela med en professionell person som man inte behöver ”bespara” ens de allra svåraste känslorna man upplever. Målet är att psykologiskt stöd, uppmuntran och hjälp i problemsituationer alltid ska finnas enkelt tillgängligt i samband med diabetesmottagningarna.

Anpassningen sker med tiden individuellt med stöd av insikter, färdigheter i egenvård, skyddsmekanismer för det egna välmåendet och metoder för att klara sig. För vissa ger kamratstöd från andra diabetiker mer än vad professionell hjälp kan ge.

Du ska söka professionell hjälp för din mentala hälsa om du har problem med att anpassa dig till ett liv med diabetes, eventuellt i kombination med andra utmaningar i din livssituation. Problemen kan ta sig uttryck i exempelvis sömnlöshet, depression, försämrad funktions- eller arbetsförmåga, stark känsla av desperation eller utsiktslöshet för framtiden.

Det är skäl att söka hjälp också om du använder mycket alkohol eller droger eller du börjar använda mer av dem som ett försök att ”bota” de svåra känslorna som insjuknandet väcker hos dig. Om ditt blodsockervärde är högre än målnivån eller det svänger kraftigt på grund av rädsla för alltför lågt eller alltför högt blodsocker, stark nålskräck eller vårdtrötthet, ska du överväga att söka dig till professionell hjälp. Du kan be att få en remiss på din hälsovårdscentral eller diabetesmottagning. Det lönar sig att be om hjälp hellre i tid än för sent. Då går det att förebygga att problemen förvärras.

Ibland märker du som långtidssjuk att du stöttar dina närstående och är tvungen att ta emot deras oro och bekymmer. I stödsamtal eller terapi på mottagningen hos en professionell inom mental hälsa finns den andra personen där endast för dig, du behöver inte trösta en professionell terapeut.


Föregående sidaNästa sida

 


Uppdaterad  27.5.2019 7.52