Nydiagnostiserad diabetes

Känslorna du upplever när du har fått din diagnos kan variera stort i styrka, allt från total avtrubbning till extrema emotioner.

​​​​​​​

​Din diabetesdiagnos kanske innebär att du för första gången tvingas bearbeta starka känsloreaktioner, som till och med kan kännas outhärdliga. Att förlora sin hälsa kan helt förståeligt orsaka sorg, ångest, känsla av att ha tappat kontrollen och osäkerhet inför framtiden.

Du kanske upplever känslor av orättvisa och hat. Varför hände det här just mig, varför har jag eller min närstående insjuknat medan andra får gå friska? Det är också vanligt med skuldkänslor i olika faser av sjukdomen. Har jag själv orsakat min sjukdom? Har jag skött mig själv fel eller otillräckligt om blodsockret inte är i balans?

Skuldkänslor och diabetes

Skuldkänslor är följden av att man har fått erfara eller veta att man har gjort något fel eller låtit bli att göra något. Om du upplever skuldkänslor, stanna upp ett ögonblick i den känslan. Vad vill känslan tala om för dig? Vill den motivera dig att sköta om dig själv bättre? Eller tyder den på att du kräver att du ska sköta allt perfekt och om det är så, kanske du kan slappna av lite? Ibland talar skuldkänslorna om att du utöver diabetes också har andra utmaningar i ditt liv, och inte har tillräckligt med tid eller energi för att sköta allting ordentligt. Vilken typ av hjälp eller stöd behöver du i så fall?

Vad innebär diabetes för det dagliga livet?

När du insjuknar i diabetes måste du och dina närstående fundera över vad sjukdomen innebär. Begränsar den ditt sociala liv, dina hobbyer, din skolgång eller ditt arbete?

Den som får diabetes som barn kanske börjar fundera över sjukdomens innebörd för det egna livet först senare, när tänkandet har utvecklats och man ställs inför vuxenlivets utmaningar.

En känsla av ensamhet och av att vara annorlunda är vanliga i olika sjukdomsfaser. Hur förhåller sig andra till att jag sticker insulin, blir jag utstött på grund av min sjukdom? Orsakar min sjukdom rädsla hos andra att de inte kan agera på rätt sätt om jag beter mig konstigt när blodsockret är för lågt vid hypoglykemi?

Fördomar och antaganden om sjukdomen ändras ofta både hos dig som insjuknat och bland dina närstående med hjälp av saklig information. Om du själv tar upp diabetes till diskussion och sprider information kan det hjälpa människor i din omgivning att komma över sina fördomar och rädslor.

Ofta kan bara det att tiden går, behandlingsrutinerna utformas och du märker att sjukdomen inte hindrar ett meningsfullt liv, hjälper dig att anpassa dig. Du kan medvetet försöka hålla ditt humör uppe genom att t.ex. varje vecka ha som mål att göra något som du vet att får dig att må bra. Ett existerande socialt stödnätverk hjälper dig i din anpassning. En vän som kommer med dig till mottagningen eller lyssnar på dig är guld värd!

Att ta till sig information efter diagnosen

Genast i början efter att du har fått din diabetesdiagnos måste du ta till dig mycket ny information för att lära dig att sköta om dig. Det kan vara utmanande att ta in all information, i synnerhet om diagnosen har kommit som en chock. Det är vanligt att ha problem med koncentrationen och minnet.

När man är uppskärrad eller stressad räcker uppmärksamheten inte till för att lära sig nya saker och man kan inte komma ihåg sådant som man ursprungligen inte har lagt på minnet. Vissa försöker få en känsla av kontroll efter att de har insjuknat genom att försöka hitta all tillgänglig information.

Utöver saklig information som kan vara lugnande, stöter man förmodligen också på berättelser som målar upp skräckscenarier och som lätt ökar ens eventuella oro, men som inte på något sätt bidrar till att förutspå hur ens egen eller ens närståendes sjukdom kommer att utvecklas.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  20.9.2019