Diabetes som en del av livet

​​​​​​​​Mistä apua diabeteksen hoitoon?

Att få diagnosen diabetes kan komma som en chock både för dig som insjuknat och för dina närstående, också fastän sjukdomen kan ha gett sig till känna över en längre tid. Den psykiska reaktionen är alltid individuell och beror bl.a. på din livssituation som helhet, tidigare erfarenheter och hur du hanterar svåra situationer.

Saker som du upplevt som traumatiska eller särskilt svåra tidigare i livet, och i synnerhet tankar och känslor kring dem, kan i och med sjukdomen stiga upp till ytan igen och väcka tankar. Det här är normalt och kan ske trots att du har bearbetat tidigare erfarenheter och de svåra sakerna inte på åratal har stört dig.


Sairastuin diabetekseena Nydiagnostiserad diabetes

Varför hände det här just mig, varför har jag eller min närstående insjuknat och andra får gå friska? Läs mer...

En jaksa hoitaa diabetesta Vårdtrötthet

Vårdtrötthet kan bero på olika saker, läs mer...

Diabetekseen liittyvät pelot Rädslor i samband med diabetes

Du ska ta upp alla dina rädslor i samband med diabetes på din vårdenhet, läs mer...

Tukea diabeteksen hoitoon kun mieli järkkyy Professionellt stöd för mental hälsa

Även om din psykiska hälsa är i skick, är det ofta nyttigt att i olika faser av sjukdomen, speciellt i jobbiga lägen, få analysera de egna tankarna och gå igenom olika känslolägen med en professionell, läs mer...

Vertaistukea diabeteksen hoitoon Erfarenhetsberättelser

Berättelser av andra med diabetes, läs mer...


Uppdaterad  27.5.2019 7.51