Hälso- och vårdplan för en person med diabetes

Hälso- och vårdplanen är ett redskap för en systematisk vård av en person med en kronisk sjukdom och utarbetas tillsammans med patienten och vårdpersonalen.

​Vårdplanen för diabetes omfattar behandlingens individuella mål, metoder och uppföljning. En person med diabetes är en expert på sitt eget tillstånd och den vardagliga vården. Det största ansvaret för den dagliga vården bärs av honom själv. Egenvård innebär dagliga vårdbeslut och åtgärder, till exempel blodsockermätning, genomförande av insulinbehandling och annan läkemedelsbehandling samt att sköta om lämpliga måltider och motion. Den personliga hälso- och vårdplanen utgör ett verktyg och stöd för egenvården.

Utgångspunkten för hälso- och vårdplanen är personens egna behov, mål och resurser och den utarbetas alltid tillsammans med patienten. I planen antecknas centrala sjukdomar och besvär, behandlingens mål samt beskrivs personens funktionsförmåga. Hälso- och vårdplanen hjälper vårdpersonalen att tolka helhetssituationen och att handla så att behandlingen motsvarar individuella behov och önskemål.

Vårdplanen är en del av journalhandlingen. Den utarbetas i de tidiga stadierna av sjukdomen och uppdateras vid behov på varje möte. Vårdplanen är en gemensam plan som handleder vården och stödjer egenvården. Med hjälp av planen säkerställs kontinuiteten i vården och handledningen.

Vårdplanen upprättas i samarbete, även om den behandlande läkaren har det övergripande ansvaret för planen. Medlemmarna i det multiprofessionella vårdteamet deltar vid behov i utarbetandet av planen och uppföljningen av genomförandet.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022