Diabetesförbundets rådgivningstelefon

Har du gällande frågor om vård och behandling vid diabetes som du vill diskutera med en diabetesskötare redan i dag?

Om du grubblar över något som gäller vård och behandling vid diabetes kan du ringa till telefonrådgivningen "Fråga om diabetes" där du får hjälp av Diabetesförbundets diabetesskötare. Telefonrådgivningstjänsterna är avsedda för alla. Du kan ta kontakt oavsett om du är medlem i Diabetesförbundet eller inte, person med diabetes eller en närstående om person med diabetes, eller om du är yrkesutbildad inom vård och behandling vid diabetes.

Rådgivningen är konfidentiell, och medarbetarna har tystnadsplikt.

Telefonrådgivningen betjänar på numret 0600 9 4454 vardagar kl. 8.30–11.30. Samtalsavgiften är 0,95 €/min+lna. Diabetesförbundets medlemmar betalar endast samtalsavgiften.

Här kan du kontrollera telefonrådgivningens öppettider och samtalsanvisningar:

 

Kyllä

Uppdaterad  23.8.2023