Pneumokockvaccination och diabetes

Om du har diabetes är det bra att vaccinera dig mot pneumokocker.

​Pneumokocker är bakterier som orsakar öroninflammationer och bihåleinfektioner samt ännu allvarligare lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokockvaccinering har hört till vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. Pneumokockvaccination rekommenderas för alla personer över 65 år samt personer i riskgrupper. Personer med diabetes tillhör riskgruppen.

Pneumokocker orsakar ca hälften av alla lunginflammationsfall.

Pneumokockvaccin erbjuds gratis till alla barn under 5 år i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet får också från apoteket med läkarrecept genom att betala det själv. Vaccinet kan ges av en sjuksköterska och det kan ges samtidigt med influensavaccinationen. Pneumokockvaccinationen behöver vanligtvis inte upprepas förutom i undantagsfall.

Diabetes; keuhkokuume; pneumokokki; ennaltaehkäisy; rokotus

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022