Anpassningsträning vid diabetes

Anpassningsträning är medicinsk rehabilitering utformad för att hjälpa människor och deras närstående att acceptera sjukdomen eller skadan och att klara sig med den.

Att bli sjuk i diabetes påverkar människors och deras närståendes dagliga liv på många sätt. Efter de tidiga stadierna av sjukdomen känner en del personer med diabetes att de förutom handledningen på det egna vårdstället behöver ytterligare stöd för att klara sig. Ofta väcks även ett behov av att dela med sig och höra om erfarenheter i form av kamratstöd och tillsammans med yrkesutbildade.

Livet i sig självt, liksom diabetes som en sjukdom, involverar olika faser. Särskilt i dessa övergångsfaser ställs ofta resurserna och orken i förgrunden. Ibland utlöser de också behovet av att investera i att ta hand om sig själv och därmed också i egenvård av diabetes.

Att delta i anpassningsträning och ta stöd av den är ofta lämpligt efter inledningsskedet av diabetes eller när diabetesen eller livet förändras. Anpassningsträning sker ofta i grupp. Det centrala i träningen är kamratstödet, stödet och berättelserna som andra i en liknande livssituation och med liknande upplevelser ger varandra – vid sidan om diskussioner som leds av yrkesutbildade.

Du kan söka kurser som passar dig på FPA:s och Diabetesförbundets webbplats.

sopeutumisvalmennus; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022