Diabetes och läkemedelsersättning

Ersättning för receptbelagda läkemedel som ordinerats av läkare kan fås av FPA. Ersättningsbeloppet beror på sjukdomen, dess behandling och preparatet.

Infografik om KELA läkemedelsersättning. Samma information finns på sidan som text.

Du får ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som ordinerats på recept för att behandla din sjukdom och för vilka ersättning fastställts. Läkemedelsprisnämnden (Hila), som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om ersättning av preparaten.

Ersättningsbeloppet på receptbelagda läkemedel som ordinerats av läkare beror på sjukdomen, dess behandling och preparatet. Läkemedelsersättningarna är indelade i grundersättning (40 %) och specialersättning. Det finns två specialersättningskategorier: en lägre specialersättning på 65 procent och en högre specialersättning på 100 procent efter preparatets självrisk.

Du får ersättning först efter den årliga initialsjälvrisken (50 euro) och för ett preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling. Läkemedelsmängden beräknas från receptets doseringsanvisningar, alltså ska de vara aktuella om doseringen har justerats.

Rätt till ersättning ansöks med B-utlåtande som läkaren har skrivit. Om rätt till ersättning beviljas, får du ett nytt FPA-kort per post som är försett med numret för ersättningsrätten.

Du kan söka information om pris och ersättning för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som säljs i Finland samt om sinsemellan utbytbara preparat i FPA:s söktjänst för läkemedel.

lääkekorvaukset; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022