Vårdtrötthet vid diabetes

Diabetes kräver upprepade beslut när det gäller egenvården och de krav sjukdomen ställer. Tidvis kan ansvaret för att sköta om dig själv och att uppfylla dina egna förväntningar kännas tungt.

Vårdtrötthet kan bero på olika saker. Även om du har anpassat dig till din sjukdom, kan det komma ett skede i livet där du vill göra uppror och vara som alla andra som inte är sjuka. Till exempel i extra stressiga lägen i studierna eller på jobbet kan det kännas orimligt med all den uppmärksamhet som sjukdomens behandling kräver av dig.

Det är vanligt att skuldkänslor är det som utgör kärnan i vårdtrötthet om personer med diabetes. Du kanske ifrågasätter om du har skött dig tillräckligt väl, men å andra sidan kan det kännas orimligt krävande att du ska sköta dig själv.

Dålig egenvård avspeglas på hur du mår och då har du ännu mindre energi till att sköta allt det du ska och din behandling, vilket leder till en ond cirkel. Skuldkänslorna förstärks av upplevelsen av att du handlar mot ditt bättre vetande. Fastän du vet hur du borde sköta dig, orkar eller kan du av någon anledning inte följa behandlingsrutinerna och/eller en hälsosam livsstil.

Skuldkänslor är följden av att man har fått erfara eller veta att man har gjort något fel eller låtit bli att göra något. Om du upplever skuldkänslor, stanna upp ett ögonblick i den känslan. Vad vill känslan tala om för dig? Vill den motivera dig att sköta om dig själv bättre? Eller tyder den på att du kräver att du ska sköta allt perfekt och om det är så, kanske du kan slappna av lite? Ibland talar skuldkänslorna om att du utöver diabetes också har andra utmaningar i ditt liv, och inte har tillräckligt med tid eller energi för att sköta allting ordentligt. Vilken typ av hjälp eller stöd behöver du i så fall?

"Veterans med diabetes" kanske fortfarande minns väl hur det för decennier sedan, i ljuset av den tidens kunskap, talades om diabetes, förväntad livslängd och vilka följdsjukdomar man kan få och hur livet begränsas. Rädslorna och de dåliga minnena kan sitta kvar. Trots att hjälpmedlen och behandlingarna har utvecklats kan äldre personer med diabetes uppleva att de egentligen aldrig har blivit du med sin sjukdom. Inbitna tänkesätt och attityder kan ibland göra det svårt att acceptera och genomföra förändringar i behandlingen.

Det går att ändra på åsikter och attityder som inte stöder anpassning till den aktuella situationen, om man har vilja och mod till förändring och inte bara grubblar ensam över saken. Diskussioner och kamratstöd med andra som har samma utmaningar hjälper ofta. Det kan hjälpa med bara några samtalsbesök som fokuserar på förändring till exempel med din egen diabetesskötare eller hos en psykolog.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022