Yrkesval och insulinbehandling

Det finns vissa begränsningar i yrkesvalet för en person med insulinbristdiabetes.

Begränsningarna är främst relaterade till risken för alltför lågt blodsocker. Det handlar då om din och dina kollegors och potentiella kunders säkerhet. Det finns vissa yrken som inte är lämpliga på grund av fluktuationer i blodsockret. Å andra sidan får arbetet inte heller äventyra hälsan. Särskilt följande riskfaktorer i arbetet är bra att uppmärksamma:

  • arbetets fysiska belastning
  • arbetets psykiska belastning
  • kan belastningens variation förutses
  • är det möjligt att ta pauser
  • om arbetet omfattar treskifts- eller nattarbete
  • om arbetet omfattar mycket resande
  • om arbetet utförs på hög höjd eller ensamt

Uppgifter som polis, brandman, dykare eller inom sjöfart kan orsaka fara för en person med insulinbehandlade diabetes och för andra människor, eftersom man i dessa yrken kan råka ut för situationer där det är omöjligt att sköta om blodsockernivån.

Även inom dessa yrken kan man ofta fortsätta arbeta om man blir sjuk i diabetes. Uppgifterna kan ändras. Om man gjort militärtjänsten kan en karriär inom försvarsmakten vara möjlig. Arbete som sjöman kan vara möjligt med dispens.

På grund av den potentiella risken för andra människor är yrken som trafikflygare och lokförare olämpliga för personer med insulinbehandlad diabetes. Även i yrken inom tung transport kan lågt blodsocker eller trötthet eller dålig koncentrationsförmåga i samband med högt blodsocker orsaka fara.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022