När du mottar diabetesdiagnosen

Genast i början efter att du har fått din diabetesdiagnos måste du ta till dig mycket ny information för att lära dig att sköta om dig.

Det kan vara utmanande att ta in all information, i synnerhet om diagnosen har kommit som en chock. Det är vanligt att ha problem med koncentrationen och minnet.

När man är uppskärrad eller stressad räcker uppmärksamheten inte till för att lära sig nya saker och man kan inte komma ihåg sådant som man ursprungligen inte har lagt på minnet. Vissa försöker få en känsla av kontroll efter att de har insjuknat genom att försöka hitta all tillgänglig information.

Utöver saklig information som kan vara lugnande, stöter man förmodligen också på berättelser som målar upp skräckscenarier och som lätt ökar ens eventuella oro, men som inte på något sätt bidrar till att förutspå hur ens egen eller ens närståendes sjukdom kommer att utvecklas.

När diagnosen diabetes ställs strävar man efter att i början bearbeta endast nödvändig information om sjukdomen och dess behandling som behövs i initialskedet. Med tiden repeterar man saker och diskuterar systematiskt de olika delområdena av vården utgående från var och ens egna behov.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022