Stöd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Diabetes är en kronisk sjukdom som det inte finns någon botande behandling för. Insjuknande kan för vissa innebära att man förlorar illusionen om att man är osårbar.

Läs mer...


Diabetes som en del av livet​​​​​​​​​​​

​​​​

​​Ibland kan bara en annan person i samma situation förstå hur sjukdomen känns eller vad det är man oroar sig över.

Läs mer...


Kamratstöd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​

Grunden till diabetesvård är egenvård.  Gemensamt nådda behandlingsmetoder och mål antecknas i vårdplanen. För att kunna ta till sig all kunskap och alla färdigheter som behövs för egenvården behövs undervisning – regelbundet och i små portioner.​

Läs mer...


Gemensam vårdplan​​​​​​​​​​​

​​​​

Dagens behandling och de utvecklade hjälpmedlen för vård och uppföljning gör det möjligt för diabetiker att klara sig i arbetslivet precis som alla andra.

Läs mer...


I arb​etslivet​​​​​​​​​​​

​​​​

Syftet med rehabilitering är att främja individens funktionsförmåga, välmående och sysselsättning.

Läs mer...


Rehabilitering​​​​​​​​​​​

​​​​

​Diabetikers behov av social trygghet och rätt till olika sjukdomsbaserade förmåner eller tjänster varierar enligt sjukdomsläge och livssituation.

Läs mer...


Social ​trygghet

​​

Uppdaterad  20.9.2019